Giải thích thuật ngữ về chất lượng video

Trình phát video khuyên dùng: Media Player Classic (K-Lite Codec Pack)

Tại trang này, HGSSub sẽ giải thích ý nghĩa của những thuật ngữ liên quan đến chất lượng video mà chúng tôi quy ước sử dụng trên Blog này. Khi đọc xong, bạn có thể nhấn vào nút được đặt ở cuối bài để trở về trang trước.