Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tại đây liệt những thông tin liên hệ chính thức của HGSSub trong trường hợp cần thiết.
Chúng tôi khuyến khích liên hệ qua Facebook/Messenger để được phản hồi nhanh nhất.

Thông tin cơ bản
Trụ sở chính: P. Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên, Việt Nam
Số di động: +84762453168 (chỉ nhận cuộc gọi vào giờ hành chính)

Tài khoản mạng xã hội

Kênh đồ chơi HGSSub Studio

Tài khoản ví điện tử
Vietinbank: 108001722384 (Lưu Xá, Thái Nguyên)
Chủ tài khoản: Bui Thanh Hai