Khải Trang 11cm Khải Giáp Dũng Sĩ (铠装 铠甲勇士人偶)


Khải Trang (铠装/Armor Action) là dòng mô hình nhân vật Khải Giáp Dũng Sĩ cao 11cm của Auldey, ra mắt năm 2023. Sản phẩm phát hành theo đợt.