Khải Trang 11cm Khải Giáp Dũng Sĩ (铠装 铠甲勇士人偶)


Khải Trang (铠装/Armor Action) là dòng mô hình nhân vật Khải Giáp Dũng Sĩ cao 11cm của Auldey, ra mắt năm 2023. Sản phẩm phát hành theo đợt. Các mẫu Khải Trang đã và sắp phát hành sẽ được liệt kê bên dưới.
Đặc điểm: có 20 khớp cử động, một số chi tiết được sơn sẵn. Các bộ phận được đặt riêng trong từng túi để người chơi có thể tự lắp ráp. Không cần cắt từ runner và không cần dán decal, thích hợp cho người chơi từ 8 tuổi trở lên.


VOL 01: KHẢI GIÁP DŨNG SĨ

Đế Hoàng Hiệp
01: Đế Hoàng Hiệp (07/2023)

Viêm Long Hiệp
02: Viêm Long Hiệp (07/2023)

Phong Ưng Hiệp
03: Phong Ưng Hiệp (07/2023)

Hắc Tê Hiệp
04: Hắc Tê Hiệp (10/2023)

Địa Hổ Hiệp
05: Địa Hổ Hiệp (10/2023)

Tuyết Ngao Hiệp
06: Tuyết Ngao Hiệp (10/2023)VOL 02: KHẢI GIÁP DŨNG SĨ HÌNH THIÊN

Hình Thiên Hiệp
07: Hình Thiên Hiệp (03/2024)

Phi Ảnh Hiệp
08: Phi Ảnh Hiệp (03/2024)

Kim Cương Hiệp
09: Kim Cương Hiệp (03/2024)

Tu La Hiệp
10: Tu La Hiệp (03/2024)

Chiến Thần Hình Thiên
11: Chiến Thần Hình Thiên (09/2024)

Tật Điện Phi Ảnh
12: Tật Điện Phi Ảnh (09/2024)

Bạo Liệt Kim Cương
13: Bạo Liệt Kim Cương (09/2024)

Hắc Ám Hình Thiên
14: Hắc Ám Hình Thiên (09/2024)

Còn nữa
Đang phát triển các nhân vật sắp tới