Nhân sự của HGSSub

TẠI ĐÂY GHI LẠI NHỮNG THÀNH VIÊN & NGƯỜI HỖ TRỢ CỦA HGSSUB
Những người đã từng và đang đi trên đường tới "ước mơ anh hùng"

Thành viên:
MiniC/MiniChil
Trạng thái: đang hoạt động
Vị trí: người sáng lập; người quản trị
Tên thật: Bùi Thanh Hải
Sinh năm: 1996
Nhiệm vụ: dịch phim (tiếng Anh/Trung), encoder, ASSDraw, soát lỗi phụ đề, quản lý fanpage; truyền thông đa phương tiện, sáng tạo nội dung

Cựu thành viên: Nyx/Kaori/Kaze
Trạng thái: đã rời nhóm
Tên thật: Nguyễn Thu Hương
Sinh năm: 1990
Nhiệm vụ: dịch phim (tiếng Anh), encoder, soát lỗi phụ đề, quản lý fanpage

Cựu thành viên: Diệp An
Trạng thái: nghỉ hưu
Nhiệm vụ: encoder

Cựu thành viên: Shin
Trạng thái: nghỉ hưu
Tên thật: Nguyễn Minh Tân
Sinh năm: 1999
Nhiệm vụ: dịch phim (tiếng Anh/Trung), encoder

Người hỗ trợ: Cửu Long Ngọc Linh
Cựu thành viên của: Unmei Fansub
Trạng thái: nghỉ hưu
Tên thật: Nguyễn Toàn Thắng
Sinh năm: 1990
Vai trò hỗ trợ: dịch phim (tiếng Trung), encoder

Người hỗ trợ: Haru
Thành viên của: USR Fansub
Trạng thái: đang hoạt động
Tên thật: Nguyễn Thu Trà
Sinh năm: 1999
Vai trò hỗ trợ: encoder

Người hỗ trợ: PTV/Billy
Cựu thành viên của: Unmei Fansub
Trạng thái: nghỉ hưu
Tên thật: Phan Tuấn Vũ
Sinh năm: 1994
Vai trò hỗ trợ: soát lỗi phụ đề