Các cỗ máy trong Cự Thần Chiến Kích Đội (巨神战击队 机甲/机器人/战击王)

Trang thông tin về các cỗ máy trong Cự Thần Chiến Kích Đội này là độc quyền của HGSSub, vui lòng ghi nguồn khi chia sẻ. Mọi góp ý xin liên hệ fanpage. Cảm ơn mọi người đã ghé qua.

1. LONG MÃ CHIẾN KÍCH ĐỘI (2012)

Xích Viên Sĩ [Fire Ape]
Người triệu hoán: Xích Viên Vệ (Vương Đại Không).
Thuộc tính: hỏa (lửa), Nhân Tộc.
Hình dạng: tinh tinh, xe cứu hỏa.
Kỹ năng: Lăng Không Phác Kích (đánh từ trên không).

Hải Sa Sĩ [Ocean Shark]
Người triệu hoán: Hải Sa Vệ (An Bình Tĩnh).
Thuộc tính: thủy (nước), Nhân Tộc.
Hình dạng: cá mập, tàu biển.
Kỹ năng: Cuồng Khiếu Cự Lãng (phun nước).

Cương Nha Sĩ [Steel Boar]
Người triệu hoán: Cương Nha Vệ (Diệp Vạn Năng).
Thuộc tính: kim (kim loại), mộc (gỗ), Nhân Tộc.
Hình dạng: lợn rừng, xe công trường.
Kỹ năng: Uy Mãnh Xung Tràng (tông mạnh).

Kim Ngưu Sĩ [Golden Ox]
Người triệu hoán: Hải Sa Vệ (An Bình Tĩnh).
Thuộc tính: quang (ánh sáng), Nhân Tộc.
Hình dạng: bò, xe lửa đầu đạn.
Kỹ năng: địa chấn (làm động đất), xung tràng (huých mạnh).

Tuyết Hùng Sĩ [Glacier Bear]
Người triệu hoán: Hải Sa Vệ (An Bình Tĩnh).
Thuộc tính: băng, Nhân Tộc.
Hình dạng: gấu Bắc Cực, xe trượt tuyết.
Kỹ năng: Tật Tốc Xung Tràng (tông với tốc độ cao).

Cự Thần Chiến Kích Vương [Giant Saver]
Hợp thể từ: Xích Viêm Sĩ, Hải Sa Sĩ, Cương Nha Sĩ.
Vũ khí: Cự Thần Giản.
Kỹ năng: Cự Thần Cơ Quan Pháo, Cương Nha Khí Bạo Thoái, Hải Sa Phôn Xạ Quyền.
Tất sát: Đông Phương Thập Tự Xung.
Chiều cao 70m

Cự Thần Chiến Kích Vương thể nâng cấp [Giant Saver Upgrade Mode]
Hợp thể từ: Xích Viêm Sĩ, Hải Sa Sĩ, Cương Nha Sĩ, Kim Ngưu Sĩ.
Tất sát cộng thêm: Toàn Phong Bạo Nộ Đỉnh.

Cự Thần Dũng Kích Vương [Giant Braver]
Hợp thể từ: Xích Viêm Sĩ, Hải Sa Sĩ, Cương Nha Sĩ, Kim Ngưu Sĩ, Tuyết Hùng Sĩ.
Kỹ năng: Cự Thần Cơ Quan Pháo, Cương Nha Khí Bạo Thoái, Cuồng Khiếu Cự Lãng, Kim Ngưu Quang Hỏa Quyền, Trực Lai Trực Vãng Vô Địch Quyền.
Tất sát cộng thêm: Bạo Tuyết Uy Lực Pháo.

Bạo Lôi Sĩ [Thunder Lion]
Người triệu hoán: Bạo Lôi Vệ (Từ Uy Chấn).
Thuộc tính: lôi (sấm), Thiên Tộc.
Hình dạng: sư tử, máy bay.
Kỹ năng: Thú Vương Bạo Xung (cào từ không trung).

Phi Điểu Sĩ [Sky Eagle]
Người triệu hoán: Phi Điểu Vệ (Từ Phong).
Thuộc tính: điện, Thiên Tộc.
Hình dạng: chim ưng, máy bay lên thẳng (2 quạt).
Kỹ năng: Liệt Thiên Cự Trác (mổ từ trên trời xuống).

Hỏa Phượng Sĩ [Jet Phoenix]
Người triệu hoán: Phi Điểu Vệ (Từ Phong).
Thuộc tính: hỏa (lửa), Thiên Tộc.
Hình dạng: chim phượng, máy bay chiến đấu.
Kỹ năng: Hỏa Dực Phiên Vân (phun lửa).

Phá Thiên Chiến Kích Vương [Assault Saver]
Hợp thể từ: Bạo Lôi Sĩ, Phi Điểu Sĩ, Hỏa Phượng Sĩ.
Kỹ năng: Cụ Phong Liệt Diễm Trác, Tả Hữu Khai Cung Song Phong Kích, Khiếu Thiên Trọng Kích Pháo, Thú Vương Bạo Vân Thích, Dục Hỏa Cụ Phong Trảo.
Tất sát: Bạo Điện Song Nhận Trảm.

Thiên Nhân Dũng Kích Vương [Giant Assault Saver]
Hợp thể từ: Xích Viêm Sĩ, Hải Sa Sĩ, Cương Nha Sĩ, Kim Ngưu Sĩ, Tuyết Hùng Sĩ, Bạo Lôi Sĩ, Phi Điểu Sĩ, Hỏa Phượng Sĩ.
Tất sát: Thiên Nhân Thần Uy Quang Đạo Pháo.

Chiến Lang Sĩ [Feral Wolf]
Người triệu hoán: Chiến Lang Vệ (Dương Nhất Kích).
Thuộc tính: nguyệt quang (ánh trăng), thổ (đất), Địa Tộc.
Hình dạng: chó sói, xe motor.
Kỹ năng: Cực Tốc Khai Sơn Khảm (chém bằng đuôi).

Hổ Hống Sĩ [Cannon Tiger]
Người triệu hoán: Chiến Lang Vệ (Dương Nhất Kích).
Thuộc tính: thổ (đất), Địa Tộc.
Hình dạng: hổ, xe tăng.
Kỹ năng: Hổ Uy Nhiệt Năng Pháo.

Thương Long Sĩ [Galaxy Dragon]
Người triệu hoán: Chiến Lang Vệ (Dương Nhất Kích).
Thuộc tính: siêu năng, Địa Tộc.
Hình dạng: giao long, xe bánh xích.
Kỹ năng: Thương Long Siêu Đạo Ba.

Cự Giáp Sĩ [Spar Tortoise]
Người triệu hoán: Chiến Lang Vệ (Dương Nhất Kích).
Thuộc tính: thổ (đất), Địa Tộc.
Hình dạng: rùa biển, thuyền / tàu đệm khí.
Kỹ năng: Cự Giáp Toái Áp Đỉnh.

Liệt Địa Chiến Kích Vương [Crack Saver]
Hợp thể từ: Chiến Lang Sĩ, Hổ Hống Sĩ, Thương Long Sĩ, Cự Giáp Sĩ.
Vũ khí: Mãnh Lang Khai Sơn Đao.
Kỹ năng: Cự Giáp Phòng Ngự, Chiến Lang Nguyệt Nha Quyền, Thâm Uyên Long Tảo Thoái, Chiến Lang Khai Sơn Khảm, Chiến Lang Nguyệt Khiếu Trảm.
Tất sát: Vạn Vật Nhất Sáp Khảm.

Siêu Thần Dũng Kích Vương [Super Giant Saver]
Hợp thể từ: Xích Viêm Sĩ, Hải Sa Sĩ, Cương Nha Sĩ, Kim Ngưu Sĩ, Tuyết Hùng Sĩ, Bạo Lôi Sĩ, Phi Điểu Sĩ, Hỏa Phượng Sĩ, Bạo Lôi Sĩ, Phi Điểu Sĩ, Hỏa Phượng Sĩ, Chiến Lang Sĩ, Hổ Hống Sĩ, Thương Long Sĩ, Cự Giáp Sĩ.
Vũ khí: Cự Thần Đại Đao, Cự Giáp Thuẫn.
Tất sát: Thiên Địa Nhân Thần Thiết Pháo.

Long Mã Chiến Hạm [Giant Warship]
Căn cứ của Cự Thần Chiến Kích Đội, có thể phóng to và thu nhỏ các Chiến Kích Sĩ.

Siêu Thần Sáng Kích Vương [Ultimate Giant Saver]
Hợp thể từ: Xích Viêm Sĩ, Hải Sa Sĩ, Cương Nha Sĩ, Kim Ngưu Sĩ, Tuyết Hùng Sĩ, Bạo Lôi Sĩ, Phi Điểu Sĩ, Hỏa Phượng Sĩ, Bạo Lôi Sĩ, Phi Điểu Sĩ, Hỏa Phượng Sĩ, Chiến Lang Sĩ, Hổ Hống Sĩ, Thương Long Sĩ, Cự Giáp Sĩ, Long Mã Chiến Hạm.
Tất sát: Siêu Thần Sáng Thế Ba Động Pháo.2. KHÔNG GIAN CHIẾN KÍCH ĐỘI (2014)

RCV-1 Thăng Tiễn Hiệu
Người lái: Hỏa Chiến Vệ (Địch Tiểu Long)
Hình dạng: tên lửa phản lực.
Bốn động cơ chính có thể sinh ra 5 triệu mã lực, tốc độ tối đa 1200km/h.

RCV-2 Thiên Vận Hiệu
Người lái: Thiên Chiến Vệ (Xa Thiên Vũ).
Hình dạng: xe vận chuyển.
Trọng tải 5 vạn tấn, được thiết kế để chở cùng lúc Thăng Tiễn Hiệu và Mộng Chiến Hiệu. Có thể chuyển thành bệ phóng cho Thăng Tiễn Hiệu.

RCV-3 Mộng Chiến Hiệu
Người lái: Mộng Chiến Vệ (Tra Quỳnh Nhi)
Hình dạng: vệ tinh nhân tạo.
Có thể duy trì nguồn pin tự tạo đến 50 năm, phạm vi quan sát bao phủ toàn cầu. Dung lượng lưu trữ tối đa 2 tỷ T. Bản thân trang bị 2 pháo laser có thể bắn xuống mặt đất, là trung tâm của Thái Dương Chiến Kích Vương.

Thái Dương Chiến Kích Vương [Solar Saver]
Thuộc tính: cao 70 m, cần 3 người để sử dụng ổn định các tính năng.
Hợp thể từ: Thăng Tiễn Hiệu, Thiên Vận Hiệu, Mộng Chiến Hiệu.
Kỹ năng: Phòng Hộ Bích, Thái Dương Trọng Quyền, Thốn Kính Chiến Kích Bạo, Thái Dương Chiến Kích Bạo.
Tất sát: Liệt Nhật Xuyên Giáp Bạo, Liệt Nhật Xung Tiễn Bạo, Liệt Nhật Thần Câu Quyền.

RCV-4 Cương Toản Hiệu
Người lái: Địa Chiến Vệ (Dương Dịch Kiệt).
Hình dạng: xe công trường có đầu khoan.
Hai mũi khoan có thể đâm thủng mọi thứ, tốc độ quay tối đa 800 vòng/s. Có khả năng làm việc liên tục trong 600 giờ. Là trung tâm của Tinh Cầu Chiến Kích Vương.

RCV-5 Điệp Ảnh Hiệu
Người lái: Sâm Chiến Vệ (Trần Lực Kinh).
Hình dạng: máy bay siêu thanh.
Có tính di động cao và sức tấn công lớn. Bốn động cơ có thể đưa cỗ máy đạt tốc độ siêu thanh trong 2 giây.

Tinh Cầu Chiến Kích Vương [Star Saver]
Thuộc tính: phòng ngự và ra lực cao hơn Thái Dương Chiến Kích Vương. Cần 2 người để sử dụng ổn định các tính năng.
Hợp thể từ: Cương Toản Hiệu, Điệp Ảnh Hiệu.
Kỹ năng: Phòng Hộ Bích, Lưu Tinh Thích.
Tất sát: Tinh Cầu Cuồng Tý Bạo, Tinh Cầu Song Toản Bạo, Tinh Cầu Ly Tử Ba.

Ngân Hà Dũng Kích Vương [Galaxy Saver]
Thuộc tính: cao 85 m. Tốc độ, sức mạnh, phòng ngự tăng 10 lần. Tăng toàn diện sức tấn công cận chiến, tấn công tầm xa, sức chống chịu nước.
Kỹ năng: Phòng Hộ Bích.
Hợp thể từ: Thăng Tiễn Hiệu, Thiên Vận Hiệu, Mộng Chiến Hiệu, Cương Toản Hiệu, Điệp Ảnh Hiệu.
Tất sát: Ngân Hà Xuyên Liệt Bạo, Ngân Hà Kích Bạo Đạn, Ngân Hà Bạo Phong Ba.

Hải Tinh Hạm
Người lái: Vụ Chiến Vệ (Lý Thiết Hùng).
Hình dạng: tàu chiến.
Đến từ Sao Hải Vương, chế tạo bởi Hải Ô Hà (tôm biển đen). Trang bị 2 pháo laser, có thể biến hình thành Thiên Tinh Chiến Kích Vương.

Thiên Tinh Chiến Kích Vương [Uranus Saver]
Thuộc tính: biến hình từ Hải Tinh Hạm. Cao 70 m, sức tấn công cận chiến và tầm xa cao, phòng ngự tốt.
Kỹ năng: Phòng Hộ Bích.
Tất sát: Thiên Tinh Long Kích Pháo, Thiên Tinh Kim Cương Thiết, Thiên Tinh Long Quyền Phong.

Vũ Trụ Sáng Kích Vương [Cosmos Saver]
Thuộc tính: gần như vô địch, tất cả tính năng đều nâng cấp lên mức cao nhất. Cần Siêu Tinh Liệt Đao để hợp thể và sử dụng ổn định tất cả tính năng.
Hợp thể từ: Thăng Tiễn Hiệu, Thiên Vận Hiệu, Mộng Chiến Hiệu, Cương Toản Hiệu, Điệp Ảnh Hiệu, Hải Tinh Hạm.
Tất sát: Vũ Trụ Sáng Kích Ba, Vụ Trụ Tuyệt Lôi Bạo, Vũ Trụ Tuyệt Tinh Diệt.3. SIÊU CỨU PHÂN ĐỘI (2016)

Xung Tiêu Hiệu
Người lái: Hồng Tiêu Chiến Vệ, Siêu Cứu Chiến Vệ (Hà Đại Quý).
Hình dạng: xe cứu hỏa.

Phong Từ Hiệu
Người lái: Bạch Hộ Chiến Vệ (Ngải Nhi).
Hình dạng: xe cứu thương.
Kỹ năng: Cường Áp Cảnh Báo.

Siêu Cứu Hiệu
Người lái: Siêu Cứu Chiến Vệ (Hà Đại Quý).
Hình dạng: máy bay siêu thanh.

Xung Phong Chiến Kích Vương [Rescue Fight Giant Saver]
Hợp thể từ: Xung Tiêu Hiệu, Phong Từ Hiệu.
Tuyệt chiêu: Vân Tiêu Kiếm, Cường Áp Thuẫn, Xung Phong Thích, Di Động Công Kích.
Tất sát: Vân Tiêu Siêu Năng Pháo.

Liệt Kình Hiệu
Người lái: Hoàng Kình Chiến Vệ (Giang Dũng).
Hình dạng: xe ủi đất, máy cưa.

Bạo Oanh Hiệu
Người lái: Hắc Bạo Chiến Vệ (Giang Cương).
Hình dạng: máy phá bê tông.

Bạo Liệt Chiến Kích Vương [Blast Crash Giant Saver]
Hợp thể từ: Liệt Kình Hiệu, Bạo Oanh Hiệu.
Tuyệt chiêu: Liệt Thiên Luân, Chấn Bạo Đồng, Bạo Liệt Thoái, Bạo Liệt Hộ Thuẫn.
Tất sát: Liệt Thiên Cuồng Oa Luân, Xuyên Sơn Chấn Bạo Pháo.

Xung Bạo Dũng Kích Vương [Rescue Blast Giant Saver]
Hợp thể từ: Xung Tiêu Hiệu, Phong Từ Hiệu, Liệt Kình Hiệu, Bạo Oanh Hiệu.

Toàn Thiên Hiệu
Người lái: Lam Toàn Chiến Vệ (Lâm Vân Chí).
Hình dạng: máy bay vận chuyển.

Toàn Thiên Chiến Kích Vương [Sky Hover Giant Saver]
Biến hình từ: Toàn Thiên Hiệu.

Xung Phong Phi Dực Chiến Kích Vương
Hợp thể từ: Xung Tiêu Hiệu, Phong Từ Hiệu, phần đầu của Toàn Thiên Hiệu.

Bạo Liệt Phi Dực Chiến Kích Vương
Hợp thể từ: Liệt Kình Hiệu, Bạo Oanh Hiệu, phần đầu của Toàn Thiên Hiệu.

Siêu Cứu Sáng Kích Vương
Hợp thể từ: Xung Tiêu Hiệu, Phong Từ Hiệu, Liệt Kình Hiệu, Bạo Oanh Hiệu, Toàn Thiên Hiệu, Siêu Cứu Hiệu.4. QUỸ ĐẠO TIÊN PHONG (2020)
"Linh thú giáng lâm, siêu phàm hiện thân!"

Diễm Phượng Hiệu (G-Rail 001 / Saver Phoenix)
Thú máy dạng công kích có tốc độ.
Người lái: Diễm Phượng Vệ (Tư Đồ Phong).
Linh thú: Diễm Phượng.
Tuyệt chiêu: Viêm Hỏa Xung Kích.

Bích Giáp Hiệu (G-Rail 002 / Saver Varuna)
Thú máy dạng phụ trợ có kỹ năng phòng ngự.
Người lái: Bích Giáp Vệ (Hàn Thế Kiệt)
Linh thú: Bích Giáp.
Tuyệt chiêu: Huyền Quy Giáp Thuẫn, Bích Giáp Phi Đạn.

Linh Thú Hợp Thể - Nhiệt Lãng Chiến Kích Vương [Titan Heat Wave]
Hợp thể từ: Diễm Phượng Hiệu, Bích Giáp Hiệu.
Vũ khí: Nhiệt Lãng Thánh Nhận (Nhiệt Lãng Toàn Nhận).
Tuyệt chiêu: Nhiệt Lãng Chiến Thuẫn.
Tất sát: Băng Diễm Phong Bạo, Băng Huyễn Hỏa Luân.

Liệt Hổ Hiệu (G-Rail 003 / Saver Mios)
Thú máy dạng thuần công kích.
Người lái: Liệt Hổ Vệ (Đồng Đồng)
Linh thú: Liệt Hổ.
Tuyệt chiêu: Phi Ảnh Khoái Công, Yên Vụ Đột Kích.

Viên Long Hiệu (G-Rail 004 / Saver Lotan)
Thú máy dạng phụ trợ có kỹ năng phong tỏa.
Người lái: Viên Long Vệ (Điền Trạch)
Linh thú: Viên Long.
Tuyệt chiêu: Sâm La Vạn Tượng, Lạc Diệp Phi Hoa.

Linh Thú Hợp Thể - Long Hổ Chiến Kích Vương [Titan Gryphon]
Hợp thể từ: Liệt Hổ Hiệu, Viên Long Hiệu.
Tuyệt chiêu: Mãnh Hổ Bá Long Quyền.
Tất sát: Bạo Phá Long Hổ Đạn.

Tứ Thánh Hợp Thể - Cự Thần Sáng Kích Vương [Titan Colossus]
Hợp thể từ: Diễm Phượng Hiệu, Bích Giáp Hiệu, Liệt Hổ Hiệu, Viên Long Hiệu.
Vũ khí: Cự Thần Tiên Phong Kích.
Tất sát: Cự Thần Tường Vân Phá.

Khiếu Sư Hiệu (G-Rail 005 / Saver Nemea)
Người lái: Khiếu Sư Vệ (Địch Đình)
Linh thú: Khiếu Sư.
Tuyệt chiêu: Lưu Tinh Phi Đạn, Lôi Điện Thích.

Khiếu Nguyệt Tụ Biến - Phong Lôi Chiến Kích Vương [Titan Aeolus]
Biến hình từ: Khiếu Sư Hiệu.
Tuyệt chiêu: Lưu Tinh Phi Đạn.
Tất sát: Tật Phong Kinh Lôi Pháo, Lôi Toàn Phong Bạo.

Chung Cực Tiên Phong - 
Siêu Thần Sáng Kích Vương [Titan Behemoth]
Hợp thể từ: Diễm Phượng Hiệu, Bích Giáp Hiệu, Liệt Hổ Hiệu, Viên Long Hiệu, Khiếu Sư Hiệu.
Vũ khí: Cự Thần Tiên Phong Kích.
Tất sát: Siêu Thần Kình Thiên Phá, Chung Cực Siêu Thần Kình Thiên Phá.

Trang thông tin về các cỗ máy trong Cự Thần Chiến Kích Đội này là độc quyền của HGSSub, vui lòng ghi nguồn khi chia sẻ. Mọi góp ý xin liên hệ fanpage. Cảm ơn mọi người đã ghé qua.