Trang bị Khải Giáp Dũng Sĩ bản DX (超级/升级/豪华版 铠甲勇士装备)

DX - còn được gọi là "Siêu cấp", "Thăng cấp", "Hào hoa bản" - là phiên bản phổ thông cho trẻ em, được Auldey trang bị chức năng âm thanh ánh sáng đầy đủ nhất.

LƯU Ý:
  • Xem video về các sản phẩm có hình tại kênh Youtube HGSSub Studio.
  • Để đơn giản, ở đây chỉ liệt kê các sản phẩm được Auldey phát hành nội địa Trung Quốc (có bao bì tiếng Trung), không liệt kê các phiên bản xuất khẩu (có bao bì tiếng Anh hoặc tiếng Hàn).
  • Phụ kiện và âm thanh trong các mẫu tái bản có thể khác (thêm hoặc thiếu) so với bản gốc.
  • Các sản phẩm chưa hoặc không được phát hành sẽ không có trong danh sách này.
  • Chỉ sản phẩm MiniChil đang sở hữu và đã chụp ảnh mới có ảnh minh họa.

1. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ (2009, 2010)

→DX VIÊM LONG TRIỆU HOÁN KHÍ
Các phiên bản: bản lẻ, bản kỷ niệm mạ chrome, bản lẻ Khải Truyền, bản kèm Q-Type Khải Truyền, bản đầy đủ Khải Truyền.
Tái bản: 2013 (bản lẻ, bản kỷ niệm mạ chrome), 2017 (Khải Truyền).

DX THẮT LƯNG VIÊM LONG
Các phiên bản: bản kèm DVD, bản kèm mặt nạ.

DX LIỆT DIỆM ĐAO / LIỆT DIỆM TIÊU
Các phiên bản: bản lẻ, bản kèm DVD, bản lẻ Khải Truyền, bản đầy đủ Khải Truyền (kèm triệu hoán khí & Q-Type).
Tái bản: 2013, 2017.

DX PHONG ƯNG TRIỆU HOÁN KHÍ
Tái bản: 2013.

DX THẮT LƯNG PHONG ƯNG
Các phiên bản: bản kèm DVD, bản kèm mặt nạ.

DX PHONG ƯNG KIẾM / PHONG ƯNG NỖ
Các phiên bản: bản lẻ, bản kèm DVD.
Tái bản: 2013.


Các phiên bản: bản thường, Điển Tàng Bản.
Tái bản: 2019.

DX TRANG BỊ ĐẾ HOÀNG
Các phiên bản: bản đầy đủ (kèm 6 tinh thạch & Cực Quang Thuẫn), bản lẻ Khải Truyền (kèm 6 tinh thạch), bản đầy đủ Khải Truyền (kèm 6 tinh thạch, thắt lưng mini & Q-Type).
Tái bản: 2017.

DX VIÊM LONG HIỆP

DX ĐẾ HOÀNG HIỆP

2. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ HÌNH THIÊN (2011)

DX THẮT LƯNG HÌNH THIÊN
Các phiên bản: bản thường, bản kèm mặt nạ, Điển Tàng Bản (kèm Siêu Phỏng Chân).
Tái bản: 2020, 2023.

DX HỎA HÌNH KIẾM / HỎA HÌNH KHOÁI THƯƠNG
Các phiên bản: bản lẻ, bản đầy đủ (kèm kích).

ĐIỆN QUANG KÍCH
Các phiên bản: bản lẻ, bản đầy đủ (kèm kiếm).

DX HỎA HÌNH CHƯỞNG

DX HỎA HÌNH THIÊN LIỆT KIẾM / CHIẾN THẦN LIỆT HỎA KIẾM
Các phiên bản: bản lẻ (kèm 1 thẻ), bản lẻ Khải Truyền (kèm 1 thẻ), bản đầy đủ Khải Truyền (kèm 1 thẻ, thắt lưng mini & Q-Type).
Tái bản: 2017

DX THẮT LƯNG PHI ẢNH
Các phiên bản: bản thường, bản kèm mặt nạ, Điển tàng bản.
Tái bản: 2020.

DX TẬT ẢNH ĐAO / TẬT ẢNH THƯƠNG

DX TUYỆT ẢNH TOÀN PHONG ĐAO / TUYỆT ẢNH TOÀN PHONG TỎA

DX THẮT LƯNG KIM CƯƠNG
Các phiên bản: bản thường, bản kèm mặt nạ.

DX BẠO LÔI TOẢN / BẠO LÔI PHÁO

DX TU LA TRIỆU HOÁN KHÍ
Các phiên bản: bản thường, bản kèm mặt nạ.
Tái bản: 2021, 2023.

DX TU LA LUYỆN NGỤC KÍCH

DX HÌNH THIÊN HIỆP

3. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ LAVA (2013, 2014)

DX THẮT LƯNG DIỄM CỤ
Các phiên bản: bản hào hoa (kèm mặt nạ Lava & toàn bộ trang bị Lava), bản Diễm Cụ (kèm 2 mặt nạ & 2 chìa khóa), bản Lava (kèm 1 chìa khóa).
Tái bản: 2019 (bản Lava), 2022 (bản RX).

→KATROX THẮT LƯNG DIỄM CỤ

DX DUNG LÂN ĐAO / KỲ LÂN DUNG PHỦ
Các phiên bản: bản hào hoa (kèm mặt nạ Lava & toàn bộ trang bị Lava), bản đầy đủ (kèm tinh linh & 2 chìa khóa), bản thường (kèm 1 chìa khóa).
Tái bản: 2019 (bản đầy đủ), 2023 (bản RX).

→KATROX DUNG LÂN ĐAO / KỲ LÂN DUNG PHỦ

 
BỘ CHÌA KHÓA LAVA
Các phiên bản: bản lẻ, bản trong suốt, bản hào hoa (kèm mặt nạ Lava & toàn bộ trang bị Lava).

 
DIỄM DUNG LÂN
Các phiên bản: bản lẻ, bản hào hoa (kèm mặt nạ Lava & toàn bộ trang bị Lava), bản đầy đủ (kèm đao & 2 chìa khóa), bản KATROX.
Tái bản: 2019, 2022.

DX CỤ ẢNH TIÊU / CUỒNG DIÊN LIỆT CUNG
Các phiên bản: bản đầy đủ (kèm tinh linh & 2 chìa khóa), bản thường (kèm 1 chìa khóa).

BỘ CHÌA KHÓA TORNADO
Các phiên bản: bản lẻ, bản trong suốt.

 
CỤ THƯƠNG DIÊN
Các phiên bản: bản lẻ, bản đầy đủ (kèm tiêu & 2 chìa khóa).

 
DX THẮT LƯNG KHIẾU TIỄU
Các phiên bản: bản đầy đủ (kèm 2 mặt nạ & 2 chìa khóa), bản Tsunami (kèm 1 chìa khóa).
Tái bản: 2019.

DX TUYỀN KHIẾU KIẾM / TUYỀN TIÊU MÃNH THƯƠNG
Các phiên bản: bản đầy đủ (kèm tinh linh & 2 chìa khóa), bản thường (kèm 1 chìa khóa).
Tái bản: 2019.

 
BỘ CHÌA KHÓA TSUNAMI
Các phiên bản: bản lẻ, bản trong suốt.

TUYỀN HẢI TIÊU
Các phiên bản: bản lẻ, bản đầy đủ (kèm kiếm & 2 chìa khóa).
Tái bản: 2019.

BỘ CHÌA KHÓA CLIFF
Các phiên bản: bản mẫu thử nghiệm (rất hiếm).

DX TUYỆT TIỄU NHẬN / BẠO GIÁP HIẾT THUẪN

DX THẮT LƯNG TECHNO

DX TECHNO LIỆT THƯ THƯƠNG

DX THẮT LƯNG ATLAS
Tái bản: 2019.

DX THIÊN ĐỊA LÔI ĐÌNH KIẾM
Tái bản: 2019.

CHÌA KHÓA LẺ BẢN NHỰA TRONG
Các chìa khóa: Diễm (S,U,C), Cụ (S,U,C), Khiếu (S,U,C).

4. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ BỔ TƯỚNG (2015, 2016)

DX THẮT LƯNG BỔ TƯỚNG
Các phiên bản: bản đầy đủ (kèm 4 ấn), bản Carbon (kèm 1 ấn).
Tái bản: 2020, 2022.

DX BỔ TƯỚNG CÔN
Các phiên bản: bản đi kèm (trảo / chùy / thuẫn / nhận), bản lẻ.
Tái bản: 2020.

DX BÁC SƯ TRẢO / SƯ TƯỚNG TẬP BỔ PHÁO
Các phiên bản: bản đầy đủ (trảo và côn), bản lẻ (trảo).
Tái bản: 2020.

DX SÍ PHONG CHÙY / PHONG TƯỚNG TẬP BỔ KIẾM
Các phiên bản: bản đầy đủ (chùy và côn), bản lẻ (thuẫn).

DX DỰC BỨC THUẪN / BỨC TƯỚNG TẬP BỔ THƯƠNG
Các phiên bản: bản đầy đủ (thuẫn và côn), bản lẻ (thuẫn).

DX KỲ SA NHẬN / SA TƯỚNG TẬP BỔ PHỦ
Các phiên bản: bản đầy đủ (nhận và côn), bản lẻ (nhận).

DX THẮT LƯNG CHIẾN SOÁI
Tái bản: 2020.

DX SIÊU TỪ NHÂN DIỆT KÍCH
Tái bản: 2020.

DX THẮT LƯNG BỔ VƯƠNG
Tái bản: 2020, 2022.

DX THẦN UY HỎA KỲ ĐAO

DX BÁC SƯ ẤN
Các phiên bản: bản lẻ, bản kèm vũ khí (Bác Sư Trảo).
Tái bản: 2020.

DX ẤN TRIỆU HOÁN BỔ VƯƠNG
Các phiên bản: bản lẻ, bản kèm thắt lưng, bản kèm đao (Kỳ Võ Ấn).
Tái bản: 2020.

5. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ LIỆP KHẢI (2018, 2020)

 
DX THẮT LƯNG LIỆP KHẢI MÃ SOÁI

 
DX BÁ DIỄM THƯƠNG / BÁ DIỄM PHÁO / BÁ DIỄM HÀO PHÍCH ĐAO
Các phiên bản: bản thường (kèm mặt nạ, vòng tay, hộp đạn & 5 viên đạn), bản AR (kèm hộp đạn, 5 viên đạn & kẹp điện thoại).

DX BÁ DIỄM ĐỀ (AR)

DX THẮT LƯNG LIỆP KHẢI ƯNG SOÁI

 
DX BĂNG VŨ SIÊU LỊCH CUNG / BĂNG VŨ TẢN ĐẠN THƯƠNG
Các phiên bản: bản thường (kèm mặt nạ, vòng tay & 3 mũi tên), bản AR (3 mũi tên & kẹp điện thoại).

DX BĂNG VŨ NHẬN (AR)